mensen
maken
ermelo

Bijeenkomst Vrijwilligersorganisaties

Welzijn Ermelo logo

mensen
maken
ermelo

mensen
maken
ermelo

Bijeenkomst Vrijwilligersorganisaties 1 juni 2023

Welzijn Ermelo logo

Bijeenkomst vrijwilligersorganisaties 1 juni 2023

Bijlage: Inspiratie SESAM Academie

Geacht bestuur,

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op donderdag 1 juni 2023
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Huis van Ermelo, Raadhuisplein 6

Waarom?

Als vrijwilligersorganisatie of vereniging bent u van onschatbare waarde voor de Ermelose samenleving. Met en door u is Ermelo mooier. Niet voor niets hebben we als Steunpunt Vrijwilligerswerk het ‘beeldmerk’ Mensen maken Ermelo’ naar buiten gebracht. En we willen het vrijwilligerswerk in Ermelo graag nog meer aandacht geven.

Een vereniging draaiende houden gaat niet vanzelf. Als bestuur loopt u vast tegen verschillende zaken aan. Denk aan een afnemend aantal (actieve) leden, uitdagingen om het bestuur, werkgroepen of commissies te bemensen, dilemma’s op het gebied van veiligheid of gezondheid, financiële grenzen.

“Zoals we het altijd deden”, sluit niet meer aan bij de vraagstukken van nu.

Wat?

Samen met u willen we brainstormen en uitwisselen over de uitdagingen en vraagstukken waar u als sport,- of culturele vereniging of vrijwilligersorganisatie tegenaan loopt. Heeft u goede voorbeelden of dilemma’s, dan horen we dat ook graag.

Met de opbrengsten willen we als Steunpunt Vrijwilligerswerk samen met de SESAM academie een aansprekend workshop aanbod inrichten en aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een carrousel of een aanbod aan collectieve scholingen.

Programma

  • Welkom door wethouder Sarath Hamstra over het belang van vrijwillige inzet in de gemeente Ermelo
  • Inhoud en toelichting van de bijeenkomst
  • Opzet brainstorm, werkwijze in groepen
  • Conclusies, afronding en vervolg

Aanmelden

Stuur een mail aan: steunpuntvrijwilligerswerk@welzijnermelo.nl, met vermelding van ‘bijeenkomst vrijwilligersorganisaties 1 juni’, naam deelnemer(s) en organisatie.

Kan uw organisatie niet deelnemen, wij stellen het zeer op prijs dat u dan uw behoefte aan deskundigheidsbevordering aangeeft per mail.

Tip

Agendeer deze brief op uw eigen (bestuurs)vergadering en denk vooraf samen na over uw eigen vraagpunten of dilemma’s.

Voor inspiratie vooraf willen we u wijzen op de websites; www.mensenmakenermelo.nl en www.sesamacademie.nl

Met vriendelijke groeten,
Mede namens de Sesam Academie.

 Kim Straatman en Hanneke Starre
Mensen Maken Ermelo – Steunpunt Vrijwilligerswerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand formulier, telefoonnummer of e-mailadres:

Privacyverklaring

Steunpunt Vrijwilligerswerk Welzijn Ermelo

Raadhuisplein 6,
3851 NT Ermelo.

0341-567000